Czy warto instalować panele fotowoltaiczne w Gdańsku?

Wszyscy, którzy zastanawiają się nad inwestycją w panele fotowoltaiczne w Gdańsku, spotykają się z różnorodnymi opiniami na ten temat. Są głosy entuzjastów oraz tych, którym inwestycja przyniosła wymierne korzyści, ale są też głosy sceptyków i tych, którym źle dobrana instalacja fotowoltaiczna nie daje spodziewanych oszczędności. Są reklamy firm, które zachęcają do jak najszybszego zakupu i montażu instalacji, by zdążyć przed spodziewanymi zmianami w przepisach oraz opinie ekspertów i fachowców, którzy chłodnym okiem przedstawiają zalety i możliwe problemy, na jakie mogą natrafić przyszli inwestorzy.

Czy panele fotowoltaiczne w Gdańsku są opłacalne?

I tak, i nie, wszystko zależy od sytuacji. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej powinien być poprzedzony analizą warunków lokalizacyjnych, zapotrzebowania energetycznego budynku lub gospodarstwa domowego i przedstawieniem przez wykonawcę alternatywnych wersji z kosztorysem i przewidywanymi korzyściami.

Czy polski klimat jest odpowiedni, by montować panele fotowoltaiczne w Gdańsku?

Pytanie to powinno brzmieć, czy panele będą miały wystarczająco dużo światła? Przebieg zjawiska fotowoltaicznego nie zależy bezpośrednio od klimatu, ale od natężenia strumienia światła padającego na ogniwa fotowoltaiczne. Zjawisko to przebiega tym intensywniej, Im bardziej prostopadle do powierzchni paneli fotowoltaicznych padają promienie słoneczne. Kąt padania promieni słonecznych zależy od szerokości geograficznej. W północnej części Polski wysokość słońca nad widnokręgiem jest o około 5° większa niż na południu Polski i w związku z tym nasłonecznienie jest mniejsze. Można to zrekompensować odpowiednim kątem ustawienia paneli. Jest to nadal wystarczające nasłonecznienie, by zapewnić wykorzystanie mocy instalacji fotowoltaicznej.

Czy panele fotowoltaiczne produkują prąd zimą?

W słoneczny zimowy dzień w godzinach południowych produkcja prądu nie odbiega znacznie od tego, co dzieje się w cieplejszych porach roku. Mniejsza wydajność instalacji fotowoltaicznej wynika przede wszystkim z krótszego dnia zimą. Im dalej na północ, tym większa różnica długości dnia latem i zimą. Oznacza to, że różnica pomiędzy ilością energii produkowanej latem i zimą fotowoltaika Gdańsk będzie korzystniejsza niż w przypadku tych samych paneli fotowoltaicznych zamontowanych np. w Krakowie.

Czy panele fotowoltaiczne w Gdańsku zniosą zmienne warunki pogodowe?

Panele fotowoltaiczne pokryte są warstwą szkła hartowanego i przechodzą próby wytrzymałościowe, podczas których poddawane są wielokrotnym wahaniom temperatury (od -40°C do +85°C), naciskowi odpowiadającemu temu, jakie powoduje huraganowy wiatr i uderzeniom symulującym silne gradobicie. Potwierdzeniem jakości są odpowiednie certyfikaty.

Jakie jest optymalne ustawienie paneli fotowoltaicznych w Gdańsku?

Panele fotowoltaiczne powinny być skierowane tak, żeby promienie słoneczne padały na nie niemal prostopadle maksymalnie długo. W przypadku Gdańska optymalny kąt nachylenia płaszczyzny to 40-43°, a najlepszy kierunek to oczywiście kierunek południowy. Niewielkie odchylenie na wschód lub na zachód nie wpływa istotnie na wielkość produkcji energii.

Czy produkcja prądu zależy wyłącznie od zainstalowanej mocy paneli fotowoltaicznych?

Ilość energii uzyskiwanej przez instalację fotowoltaiczną zależy od odpowiedniego dopasowania mocy paneli fotowoltaicznych do rodzaju i mocy inwertera, który przetwarza prąd stały produkowany przez panele w prąd przemienny stosowany w gniazdkach. Przyjmuje się, że zainstalowana moc paneli fotowoltaicznych powinna o 10-20% przewyższać moc inwertera, ponieważ z upływem lat minimalnie spada wydajność ogniw fotowoltaicznych, natomiast wydajność inwertera jest największa, kiedy pracuje z maksymalną mocą.