Korniki zwalczanie metodą fumigacji – jakie są jej etapy?

Fumigacja to metoda zwalczania korników o bardzo dużym stopniu skuteczności. Potocznie nazwa oznacza zagazowanie pomieszczenia, w którym żerują szkodniki drewna. Najczęściej są to: spuszczel pospolity, kołatek domowy, termity i inne szkodliwe owady. W wyniku aplikowania toksycznej substancji – fosforowodoru korniki giną. Przy stosowaniu tej metody należy zachować szczególne względy bezpieczeństwa. Brak doświadczenia w posługiwaniu się tym sposobem usuwania szkodników może doprowadzić do przykrych konsekwencji zdrowotnych.

Przedstawiamy krok po kroku: jak zwalczyć korniki.

I etap fumigacji – przygotowanie budynku i pomieszczeń do fumigacji

W pierwszej kolejności należy precyzyjnie określić, które pomieszczenia będą poddawane działaniu gazu. Najczęściej są to miejsca, w których znajdują się drewniane meble, krokwie, więźba dachowa i inne elementy drewniane dachu. Jeżeli budynek jest zbudowany w całości z drewna (np. kilkusetletni kościółek) fumigację przeprowadza się w całej zabudowie. Należy dokładnie uszczelnić folią pomieszczenia lub całą budowlę. Tylko wtedy działanie gazu będzie skuteczne. Wszelkie nieszczelności, luki w zabezpieczeniu przeznaczonych do fumigacji miejsc mogą być szkodliwe dla ludzi i zwierząt.

II etap fumigacji – rozpylanie gazu

W drugim etapie specjalistyczna ekipa przeszkolona w posługiwaniu się tą metodą rozpyla fosforowodór, który jest bardzo skutecznym środkiem owadobójczym. Środek zostaje rozpylony w pomieszczeniach zawierających elementy drewniane zainfekowane przez korniki. W przypadku budowli drewnianych gaz rozpyla się we wszystkich pomieszczeniach. Do budynku zabezpieczonego folią i zagazowanego w czasie karencji nie może wchodzić nikt poza specjalistami, którzy monitorują efekty stosowanej metody.