Jakie są różnice między spuszczelem, kołatkiem a tykotkiem?

Spuszczel Pospolity i Kołatek Domowy należą do najczęściej występujących szkodników drewna. Pierwszy chrząszcz wywodzi się z rodziny owadów kózkowatych, a drugi z gatunku kołatkowatych. Spuszczel jest groźniejszym insektem. Żeruje głównie w miejscach ciepłolubnych, o wyższej temperaturze, takich jak więźba dachowa i elementy konstrukcji drewnianych. Kołatek Domowy woli miejsca chłodniejsze, zaciemnione i wilgotniejsze, jak piwnice, komórki przydomowe i spiżarnie. Obok tych korników można wskazać jeszcze na „szkodnika muzealnego” – Tykotka Pstrego. Dobrze odnajduje się w środowisku wilgotnym podobnie jak Kołatek. Niszczy zabytkowe budowle z drewna (kilkusetletnie kościoły, cerkwie, dzwonnice i inne budynki architektury zabytkowej). Tykotek Pstry żeruje również na starych obrazach, meblach i rzeźbach drewnianych. Tykotek zaliczany jest do rodziny kołatkowatych chrząszczy podobnie jak Kołatek Domowy. We wczesnym stadium rozwoju lubi przebywać w środowisku wilgotnym. Dorosłe osobniki zżerają martwe drewno drzew liściastych, ale i iglastych (np. sosny). Najlepszą ochroną przez Tykotkiem jest nie dopuszczenie do zawilgocenia drewna. A jak wygląda spuszczel zwalczanie? Szkodnika tego można zwalczać środkami grzybo- i owadobójczymi. Najskuteczniejsze metody to fumigacja całego budynku lub wybranych pomieszczeń i XILIX Gel. W porównaniu do Kołatka Domowego, Spuszczel Pospolity i Tykotek Pstry są o wiele groźniejszymi szkodnikami, które mogą doprowadzić do zdewastowania zabytkowych obiektów i kluczowych elementów konstrukcyjnych z drewna.