Gąsienice kapusty

Kapusta i inne warzywa kapustne mogą być intensywnie zjadane przez gąsienice pod koniec lata.

Czym są gąsienice kapustne?

Gąsienice są stadium larwalnym różnych motyli i ciem. Istnieje kilka gatunków gąsienic, które żywią się kapustą, innymi kapustami i innymi roślinami, w tym rzepą, brukwią, chrzanem i nasturcją. Gąsienice wielkiej kapusty są żółte i czarne z widocznymi włosami na ich powierzchni. Gąsienice małej kapusty białej są jasnozielone i pokryte krótkimi, aksamitnymi włosami. Gąsienice ćmy kapusty są żółtozielone lub brązowozielone, bez widocznych włosków na ich ciałach.

Symptomy

Dziury są wyjadane w zewnętrznych liściach wszystkich kapustnych, a uszkodzenia mogą być również widoczne na wewnętrznych liściach kapusty, gdy rdzeń zostanie przecięty. Gąsienice i ich odchody często znajdują się na roślinach.

Gąsienice ćmy kapusty i małego białego motyla mogą być bardziej szkodliwe, ponieważ wbijają się w wnętrza kapusty, podczas gdy żółte i czarne gąsienice dużej kapusty białej pozostają głównie na liściach zewnętrznych.

Kontrola

Kontrola nie pestycydowa

Gąsienice kapusty są pokarmem dla wielu innych stworzeń, w tym os społecznych i pasożytniczych, a także niektórych ptaków. Duże gąsienice kapusty białej są często zarażone pasożytem Cotesia glomerata.

Uprawa kapusty pod cienką siatką lub włókniną ogrodniczą może wykluczyć dorosłe motyle i ćmy z składania jaj na uprawie. Należy zadbać o to, aby siatka nie dotykała roślin i żeby dorosłe osobniki nie mogły składać przez nią jaj.

Regularnie sprawdzać rośliny i zbierać bladożółte jaja motyli, białe jaja ćmy kulistej i gąsienice, gdy się je widzi.

Kontrola pestycydowa

W przypadku roślin spożywczych należy upewnić się, że uprawa jest wyszczególniona na etykiecie pestycydu i że przestrzegane są wszystkie instrukcje, w szczególności te dotyczące odstępów czasu między zbiorami, odstępów czasu między opryskami i maksymalnej liczby zastosowań.

Pestycydy mają bardzo krótkotrwałą trwałość i dlatego mogą wymagać ponownego zastosowania, aby utrzymać owady w ryzach. Pestycydy organiczne nie są ograniczane w ilości aplikacji i mogą być stosowane do jednego dnia przed spożyciem produktu.

Do bardziej trwałych środków owadobójczych należą syntetyczne pyretroidy lambda-cyhalotryna, deltametryna i cypermetryna. Dwa (w niektórych przypadkach trzy) zastosowania cypermetryny, deltametryny lub lambda-cyhalotryny mogą być stosowane na jedną uprawę, a odstęp między zbiorami wynosi 7 lub 14 dni.

Rośliny w kwiatach nie powinny być opryskiwane ze względu na niebezpieczeństwo zapylenia przez owady.

Biologia

Dorosłe motyle i ćmy składają jaja na liściach kapustnych. Duże białe motyle składają na górnej lub dolnej powierzchni liści skupiska żółtych jaj w kształcie kręgli. Małe białe motyle składają żółte jajka pojedynczo na spodniej powierzchni liści. Kapusta ćma składa białe kuliste jaja w skupieniach na obu powierzchniach liści.

Latem motyle mają dwa pokolenia; ćma kapusty ma dwa lub trzy pokrywające się pokolenia.

Duże i małe białe gąsienice są widoczne w czerwcu-lipcu i sierpniu-wrześniu; gąsienice ćmy kapustnej są aktywne w lipcu-wrześniu.

3 thoughts on “Gąsienice kapusty

  1. Zakładanie ogrodów to bardzo ciężka i wymagająca praca. Dlatego jeśli planujesz stworzenie nowego ogrodu warto zasięgnąć pomocy profesjonalnej firmy. Ja korzystałem z kraina-zieleni.pl i mogę ich polecić.

Comments are closed.