Kto jest uprawniony do wypłat w prostej spółce akcyjnej?

Wraz z 1 lipca 2021 roku w życie wchodzą nowe przepisy Kodeksu spółek handlowych. Dzięki tej nowelizacji powstanie nowy rodzaj spółki, czyli – tzw. prosta spółka akcyjna. Jednak jej założenie nie będzie takie proste. Poniżej znajdziemy odpowiedź dotyczącą tego, kto jest uprawniony do wypłat w proste spółce akcyjnej.

Uprawnieni do wypłat w prostej spółce akcyjnej

W tym nowoczesnym tworze, jakim jest prosta spółka akcyjna prawo do udziału w zysku, a także wypłat z kapitału akcyjnego spółki ma każdy akcjonariusz. Wypłata będzie opiewała na kwotę wynikającą z rocznego sprawozdania finansowego, która została przeznaczona do wypłaty w specjalnej uchwale rzecz jasna, jeśli w umowie nie zostało postanowione inaczej.

Kwota, którą akcjonariusze mogą podzielić pomiędzy siebie nie może być większa niż suma zysku za ostatni rok obrotowy. Nie może przekraczać również sumy niepodzielonych zysków, które zostały utworzone z zysku kapitałów rezerwowych, z lat poprzedzających rok, w którym akcjonariusze dokonają wypłaty. Kwota ta nie może być również większa niż, suma zysków, które pochodzą z kapitału akcyjnego, przeznaczonego do wypłaty dywidendy.

Kwota taka musi zostać pomniejszona o akcje należące do akcjonariusza, niepokryte straty, oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub zapisem w umowie spółki muszą zostać przeznaczone na kapitały rezerwowe.

Niestety jeśli akcjonariusz otrzymał wypłatę dokonaną niezgodnie z przepisami prawa lub zapisami zawartymi w umowie spółki musi dokonać jej zwrotu. Rzecz jasna nie pozostaje z tym sam, ponieważ członkowie zarządu spółki odpowiadają za zwrot pieniędzy wraz z jej odbiorcą, chyba że pozostają bez winy. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji osoby te nie mogą być zwolnione od odpowiedzialności.